Общи условия – 3Dea Design Studio
КОНТАКТ ☎️ 0889 427 840 📬 SALES@3DEA.BG

Общи условия

Общи условия за ползването на интернет страницата на „3 Деа” ЕООД - www.3dea.bg

 

  1. За търговското дружество и Общите условия

 

Настоящият документ съдържа Общите условия (наричани по-долу за краткост „Общите условия“), съгласно които фирма „3 Деа” EООД, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК BG203871313, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, р-н Витоша, бул. Никола Петков № 81, предоставя стоки и услуги на потребителите си чрез интернет страницата си www.3dea.bg 

 

  1. Регистрация

Регистрацията не е задължителна за ползване на продуктите и услугите на 3dea.bg . Ползвателят попълва регистрационна форма с валиден адрес за заявка, телефонен номер и e-mail адрес.

 

  1. Защита на личните данни на потребителите

 

„3 Деа” ЕООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. „3 Деа” ЕООД се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.

С ползването на страницата www.3dea.bg , на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни ползвателите на интернет страницата, дават съгласието си за обработването на лични данни, които са предоставени на „3 Деа“ ЕООД във връзка с ползване сайта www.3dea.bg , за целите на изпълнението на задълженията на „3 Деа“ ЕООД във връзка с интернет страницата www.3dea.bg , както и за други законни цели, включително дават съгласието си за предоставяне на такива лични данни на други лица, които подпомагат „3 Деа“ ЕООД при предоставянето на продукти и услуги. 

 

  1. Цени на стоките

 

Указаните цени на отделните стоки са единични, за брой опаковка. Всички посочени цените са с включен ДДС, в български лева. 

 

  1. Промяна на цените

 

„3 Деа” ЕООД запазва правото си да променя цените на предлаганите продукти и услуги, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Всеки клиент 3ДЕА ЕООД се задължава да заплати цената, актуална по време на сключване на сделката, съгласно настоящите Общи условия. 

 

  1. Връзка с нас

 

Свържете се с нас на телефон: 0889 666 955, или ни пишете на електронен адрес: sales@3dea.bg.

Вие можете да се обръщате към нас за информация относно предлаганите продукти, условията за поръчка и доставка, както и за да проверите статуса на Вашата поръчка.

 

  1. Други

С влизане в интернет страницата ни www.3dea.bg  всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на интернет страницата, от първоначалното влизане в него до напускането му.

 

„3 Деа“ ЕООД не носи отговорност пред ползвателя на интернет страницата за вреди, причинени от:

- неправилна информация, предоставена от ползвателя на интернет страницата;

- невъзможност за изпълнение на поръчка и/или услуга от страна на „3 Деа“ ЕООД поради техническа повреда, настъпила извън контрола на „3 Деа“ ЕООД;

- техническа повреда на оборудване при ползвателя на интернет страницата, което възпрепятства ефективното и използване;

- действия на трети лица, неовластени от „3 Деа“ ЕООД;

- всякаква злоупотреба или опит за злоупотреба във връзка с интернет страницата от страна на ползвател на и;

 

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана в www.3dea.bg , е собственост на „3 Деа” ЕООДПоследно обновяване: 15.02.2023 г.Go to top